söndag den 19 april, 2015

Del två i guiden ger mer konkreta exempel än vad del 1 gjorde. Framförallt hur man arbetar med responsiva logotyper och SVG.

Besök webbplatsen